“...vytvořit webové stránky je jedna věc. Mnohem důležitější však je vytvořit stránky tak, aby se na nich uživatel dokázal orientovat...”
Pavel Chytrý, ředitel
Zviditelněte své stránky
přihlašte své webové prezentace
do nové soutěže


         2010 - již třetí ročník ankety


ALBATROS WEB AWARDS 2010

TŘETÍ ROČNÍK ANKETY O NEJLEPŠÍ WEBOVOU PREZENTACIALBATROS WEB AWARD

zahájen 3. ročník
2010
Albatros Web Awards
Sdružení Albatros ve spolupráci s časopisem COT vyhlašuje anketu o nejlepší internetové stránky v oblasti cestovního ruchu.

Základním cílem
této odborné ankety je upozornit na zajímavé internetové prezentace, které se v různých oborech cestovního ruchu v poslední době objevili či objevují.

Anketa je otevřena
všem subjektům cestovního ruchu, resp. jejich webovým projektům či prezentacím.

Uzávěrka přihlášek pro rok 2010
je stanovena na 28.2.2010.

Hodnocení
přihlášených webových stránek bude probíhat v období od 1.3.10 do 31.3.10
úvod        kategorie        účastníci        hodnocení        vyhlášení / výsledky        přihlášení        partneři
Albatros GRS © 2008 - 2010 | prodej zájezů online